ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Το πρόγραμμα FreeAll στοχεύει στη βελτίωση της ανταπόκρισης των κοινωνικών, νομικών, υγειονομικών και δικαστικών υπηρεσιών προστασίας ώστε αυτές να καταστούν συμπεριληπτικές και εξυπηρετικές των αναγκών των ΛΟΑΤΚΙΑ+ προσώπων επιζησάντων έμφυλης βίας στην Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα.

Το πρόγραμμα FreeAll γεννήθηκε από την ανάγκη να τεθούν επί τάπητος οι αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ πρόσωπα που εκτίθενται σε μορφές έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, να εφαρμοστεί η Στρατηγική 2020-2025 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων στις χώρες εταίρους, και να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών επί της νομικής προστασίας και υποστήριξης ενάντια σε κάθε διάκριση με βάση το σεξουαλικό και έμφυλο προσδιορισμό.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (FRA)

εκμηδενίστηκε 2019 - 2021
0 %
των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων δήλωσαν ότι βίωσαν διακριτική μεταχείριση το 2019, συγκριτικά με το 37% το 2012.
0 χώρες

σήμερα συνεχίζουν να προβαίνουν σε διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων και να ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία

0 %
των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων δεν έχουν ποτέ δηλώσει το ΛΟΑΤΚΙΑ+ status τους σε ιατρικό προσωπικό ή επαγγελματίες υγείας κατά το προηγούμενο έτος
0 %
των ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπέστησαν παρενόχληση την προηγούμενη χρονιά εξαιτίας μίσους σχετιζόμενου με το ΛΟΑΤΚΙΑ+ status τους
0 %
των ΛΟΑΤΚΙΑ+ θυμάτων σωματικής ή σεξουαλικής βίας μίσους έχει υποβάλλει καταγγελία σε κάποιο οργανισμό τα τελευταία πέντε χρόνια

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ

Πολλές δραστηριότητες για την προώθηση καλών πρακτικών ένταξης
Πολλές δράσεις προώθησης καλών πρακτικών συμπερίληψης Το πρόγραμμα FreeAll στοχεύει στην εμπλοκή ιδιωτικών κοινωνικών οργανώσεων, ινστιτούτων και ΛΟΑΤΚΙΑ+ ενώσεων. Θα παράσχει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθυνόμενες στο προσωπικό πρώτης γραμμής που διαχειρίζεται περιστατικά έμφυλης βίας, σεμινάρια επανεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και στοχευμένες δράσεις υποστήριξης και προστασίας προς ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα που έχουν βιώσει μορφές βίας σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Ο σκοπός αυτών των πρωτοβουλιών είναι να ενισχυθεί το σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙΑ+ προσώπων και να δοθεί φωνή σε όσα άτομα έχουν υποστεί διακριτική μεταχείριση και κακοποίηση ώστε να επιτευχθεί μια πιο συμπεριληπτική και μη-βίαιη κοινωνία.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ του έργου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ